Skip to main content

Aenmerckelycke historische reys-beschryvinge door verscheyde landen veel grooter als die van geheel Europa onlanghs ontdeckt [microform] : behelsende een nauwkeurige beschrijvinge van de gelegentheyd, natuur, en vrughtbaerheyd, vant't zuyder, en noorder gedeetlte van America ... met approbalie van Wilhemus den III, Koningh van Groot-Britanie en aan deselve Sijne Majesteyt opgedragen

Bookreader Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)